औरंगाबाद

शेतकऱ्यांना उसाचे वाढीव रक्क्म देण्याची छावा संघटनेची मागणी

Spread the love

खुलताबाद / प्रतिनिधी

खुलताबाद येथील घृष्णेश्वर सहकारी साखर कारखाना येथे शेतकऱ्यांना गळीत हंगाम 2018-2019 वर्षाची वाढीव रक्क्म अजुन ही थकित आहे. मुख्य म्हणजे इतर सर्व कारखान्याने सर्व शेतकऱ्यांना वाढीव रक्क्म दिलेली आहे. सदर कारखान्याणे येथील शेतकऱ्यांना खुप मोठा आर्थिक त्रास दिला असुन अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेच्या वतीने खुलताबाद येथील तहसीलदार राहुल गायकवाड यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे.या निवेदनात असे म्हटले आहे की, घृष्णेश्वर साखर कारखान्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक त्रास असल्यामुळे अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेमार्फत कारखाना संचालक मंडळाकडे वेळो वेळी लेखी स्वरुपात पेमेंट साठी मागणी केली आहे. परंतु कारखाना व संचालक या विषयी काहीच कार्यवाही करण्यास तयार नाही. तसेच घृष्णेश्वर साखर कारखान्यामार्फत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असुन शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे पैसे खाण्याचे काम सदर कारखाना व संचालक मंडळाने केले आहे. या कारखान्याने सतत इतर कारखान्याचा तुलनेत कमी भाव दिलेला असुन आपण शेतकऱ्यांचे वाढीव पेमेंट देण्यास भाग पडावे कारण सद्यस्तिथी शेतकरी खुप अडचणीत असुन हवालदिल झालेले असुन वाढीव पेमेंट मिळाले तर त्यांची आर्थिक अडचण दूर होईल. म्हणून तातडीने या मुद्दावर लक्ष्य घालून कारखाना व संचालक मंडळास वाढीव पेमेंट देण्याबद्दल आदेशित करावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. यावेळेस छावा म.यु.स चे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल खंडागळे, खुलताबाद ता.अ.योगेशराव पा.मालोदे,तसेच चालक मालक अध्यक्ष पुंडलिक पा. मालोदे, शहर अध्यक्ष राजेंद्र पा.चव्हाण यांची उपस्तिथी होती.

घृष्णेश्वर सहकारी साखर कारखाच्या संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांना गळीत हंगामाचे थकीत बाकीची रक्कम लवकर देऊ करावी. अन्यथा छावा संघटनेच्या वतीने राज्य भर आंदोलन छेडण्यात येईल किशोर शिरवात छावा जिल्हअध्यक्ष

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close